Donants de memòria

L’edatisme i la manca d’una cultura de l’envelliment en la nostra societat fomenta l’exclusió de la gent gran de la vida pública i social, la qual comporta, al seu torn, un empobriment de l’activitat cultural, reflexiva i creativa d’aquestes persones. Al mateix temps, aquesta suposa una pèrdua per al conjunt de la societat que resta privada de la perspectiva, experiència, coneixement, capacitats i aportacions de la gent gran.

Aquesta pèrdua és especialment significativa en el cas de la memòria oral dels barris i territoris de la ciutat, subjectes cada cop més a profundes transformacions urbanes, en molts casos degudes a interessos polítics i especulatius contraris a la voluntat de les veïnes i veïns i al sentit del territori. No només desapareixen espais emblemàtics del barri sinó també la memòria oral del que van significar. Sense això, perdem completament la identitat i el sentit dels nostres barris.

Peu de foto

Per això és important promoure el reconeixement, les aportacions i la participació de la gent gran en la vida comunitària, cultural i política de la ciutat. Tot fomentant la seva implicació com a donants de memòria, podem incentivar la visibilització i fer valdre la gent gran, l’envelliment actiu, la seva formació a través de l’aprenentatge en comú i el debat intergeneracional, alhora que recuperem la memòria oral dels nostres barris.

Peu de foto

El projecte Donants de memòria és un projecte de promoció de la gent gran i de recuperació de memòria històrica oral mitjançant l’organització, dinamització i documentació de tallers amb participants que esdevenen donants de memòria, en col·laboració amb casals, entitats i equipaments de la ciutat. Busca visibilitzar i reivindicar a aquest col·lectiu, fomentar la seva formació i també la seva participació comunitària, social i política en la ciutat, facilitar que a través dels seus coneixements i records i en interacció amb altres puguin contribuir a la recuperació de la memòria oral dels seus barris.

Peu de foto

Peu de foto

Peu de foto

Peu de foto

  • Visibilitzar i fer valdre la gent gran, les seves aportacions, sabers i perspectives.
  • Promocionar la participació i el voluntariat de la gent gran en l’àmbit social, polític i cultural i la seva interacció amb la resta de la comunitat.
  • Impulsar la recuperació de la memòria oral dels barris i la transmissió del saber i l’experiència de la gent gran a nivell nivell intergeneracional, apropant-los a la ciutadania en general i, especialment, a la gent més jove.
  • Promoure processos participatius i generar espais de reflexió compartida entorn la memòria de la vida quotidiana, la lluita veïnal, l’associacionisme, l’economia solidària i el cooperativisme, els moviments socials, les dones i altres col·lectius discriminats o en risc d’exclusió social, des d’una perspectiva crítica, feminista, interseccional i transformadora.
  • Afavorir l’expressió personal, la interacció, la reflexió col·lectiva, el debat participatiu, l’aprenentatge en comú i l’intercanvi d’experiències, coneixements i records entre persones grans.
  • Incentivar la inclusió social de les persones grans a través de la implicació social i la participació en la vida comunitària del barri i en la recuperació de la memòria de la ciutat.
  • Contribuir a l’envelliment actiu, la formació, el benestar personal, la integració i l’empoderament de les persones grans.
  • Incentivar la promoció i participació de la gent gran en les pràctiques socioculturals comunitàries i el diàleg intergeneracional establint treball en xarxa amb entitats i equipaments adreçats a tota la ciutadania i no únicament a les persones grans.